Beskrivning

Titan är belagd med ett lager av koldioxid, som besitter en hög effekt mot många bakterier (stafylokocker, streptokocker, bacillus antracits, legionella och många fler) och pollution ämnen sprids ut i atmosfären (kvävedioxid, bensen, svaveloxid, kolmonoxid, ozon och vissa särskilt fina partiklar). Det skyddar från eventuella infektioner och är mycket hygienisk. Detta är en av huvudanledningarna till varför det används i kirurgi och tandvård.

Betten är anatomiskt utformade, ger större tungfrihet och sannolikheten att den ger obehag i hästens mun är liten.  Att bettet är gjort av rent Titanium gör det väldigt starkt och ger en mjuk och len finish. Detta gör materialet mycket passande för hästar med känslig mun och hästar som har ev. sårskador i munnen.

Titan är dessutom väldigt värmeledare, även när den är i direkt kontakt med värmen från hästens mun, alltid är den sval och behaglig.