Tow and Collect - Ditt bästa verktyg för hagarna

Vi kallar den Baggis och den gör mockning av hagarna på ett kick! Ni kan hyra den från oss för  2500 dygn
  • Rent och snyggt i hagarna
  • Minskar risk för parasiter
  • Sopar även effektivt upp löv, kottar, ekollon, skräp m.m.
  • Lätt att tömma

Dra den efter en 4-hjuling eller liknande.